Cách tra code xem hạn sử dụng sản phẩm của Đức.

Cách tra code xem hạn sử dụng sản phẩm của Đức.
- Trước tiên vào trang www.checkcosmetic.net
- Chọn hãng sản xuất mà bạn muốn tra.
- Nhập mã code trên vỏ hộp hoặc được in trên vỏ của sản phẩm (lưu ý: mã code trên vỏ hộp phải trùng khớp với mã code được in trên vỏ của sản phẩm).
- Ví dụ về sản phẩm của Nivea